Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. Om de kosten in de Gezondheidszorg te beheersen is door de regering, op voorspraak van de Minister van VWS, het besluit genomen de Geestelijke Gezondheidszorg te herstructureren. Men wil dit bereiken door de meeste zorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg, dat wil zeggen in de praktijk van Uw eigen huisarts, aan te bieden. De zorg binnen de huisartspraktijk zal worden ingevuld door Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). U kunt via Uw huisarts naar hen verwezen worden. Dit zal geen invloed hebben op Uw eigen risico. Op strikte indicatie kan de huisarts U doorverwijzen naar een psycholoog of naar een psychiater, alwaar het eigen risico eerst zal worden aangesproken. 

In Gezondheidscentrum Dr. van Kleef zijn werkzaam:

- mw. C. Aerts, POH-GGZ, kinderen en jeugd

- dhr. A. Visbach, POH-GGZ, volwassenen