Algemeen

Op deze website vindt u beknopte informatie over de organisatie en de medewerkers van ons gezondheidscentrum.
Wij proberen -door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners- u zo goed mogelijke zorg te bieden.
Indien u onverhoopt toch nog informatie mist op deze website verzoeken wij u dit graag aan ons door te geven, dit kan via de telefoon of via onderstaande link.

Contactformulier

 

Het gezondheidscentrum Dr. van Kleef valt onder de Stichting Gezondheidscentra Maastricht, waar ook andere gezondheidscentra onder vallen.

De huisartsen zijn verbonden aan de medische faculteit van de universiteit Maastricht. Zij doen regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Regelmatig zijn er studenten geneeskunde aanweizig die stage lopen bij een van de huisartsen. Als dit het geval is, staat dit aangegeven bij de balie en in de wachtkamer. Als u uw huisarts alleen wilt spreken, kunt u dit aan de assistente aangeven. Daar wordt dan uiteraard rekening mee gehouden. Uw medewerking aan onderwijs is altijd vrijwillig.

Soms doen huisartsen mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. U kunt hiervoor schriftelijk of mondeling door uw huisarts worden benaderd voor deelname. Ook hiervoor geldt dat dit vrijwillig is. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming voor onderzoeksdoelen gebruikt. Bovendien worden alle gegevens anoniem verwerkt. In het centrum is een reglement voor deelname aan onderzoek aanwezig.

Indien U een klacht heeft over Uw huisarts of een van de medewerkers van ons Gezondheidscentrum horen wij dit graag van U. U kunt hiervoor ons Contactformulier invullen of contact opnemen met onze assistentes. Wij zijn als praktijk aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Meer informatie vindt U hierover op:

www.klachtenhuisarts.nl 

Administratie en financiën

Patiënten dienen ingeschreven te staan bij een van de huisartsen van het centrum. Indien hierover onduidelijkheid bestaat, kan de assistente u vragen naar uw verzekeringsgegevens. Rekeningnummer: NL41ABNA0452595711.