Algemeen Maatschappelijk Werk

U kunt een beroep op hen doen als u hulp wil bij:

Eenzaamheid, depressieve stemming en angst. Klachten waarvoor geen aanwijsbare lichamelijke, maar mogelijk een oorzaak op psychosociaalgebied ten grondslag ligt. Problemen in de relationele sfeer, met uw partner, kinderen, op het werk, vrienden, buren of anderen. Problemen of vragen op het gebied van financiën en huisvesting.

Voor het maken van een afspraak kunt u via de assistente contact met hen opnemen. Telefoon: 3479222.

Aan hulp van het maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

 

In het gezondheidscentrum werkt als maatschappelijk werker:

 

Dhr. R. Ekinci

 

Meer informatie vindt u via onderstaande link: 

www.trajekt.nl