Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning Somatiek (POH-S):

In ons gezondheidscentrum zijn drie praktijkverpleegkundigen werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen. Zij werken onder supervisie van de huisartsen. Zij hebben een aantal taken die zij zelfstandig uitvoeren in overleg met de huisartsen. Hun taken zijn:

Begeleiden van ouderen: zij bezoeken ouderen thuis en maken een zorgplan dat zij in samenwerking met andere zorgverleners uitvoeren. Afspraakspreekuur diabetespatiënten: zij hebben een eigen spreekuur voor controle van diabetespatiënten. Afspraakspreekuur COPD en astma patiënten: zij doen onderzoek van de longfunctie en hebben een eigen spreekuur voor controle van astma en COPD patiënten en helpen bij het stoppen met roken. Afspraakspreekuur Cardiovasculair risicomanagement: zij hebben een eigen spreekuur voor controle van mensen met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel zoals bijvoorbeeld mensen met een verhoogde bloeddruk. Wondverzorging: zij verzorgen wonden en houden controle hierover.

 

Praktijkverpleegkundigen:

- Mw. K. Bessems

- Mw. T. Castermans

- Mw. K. Eijmael 

 

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ):

 

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. Om de kosten in de Gezondheidszorg te beheersen is door de regering, op voorspraak van de Minister van VWS, het besluit genomen de Geestelijke Gezondheidszorg te herstructureren. Men wil dit bereiken door de meeste zorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg, dat wil zeggen in de praktijk van Uw eigen huisarts, aan te bieden. De zorg binnen de huisartspraktijk zal worden ingevuld door Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). U kunt via Uw huisarts naar hen verwezen worden. Dit zal geen invloed hebben op Uw eigen risico. Op strikte indicatie kan de huisarts U doorverwijzen naar een psycholoog of naar een psychiater, alwaar het eigen risico eerst zal worden aangesproken. 

In Gezondheidscentrum Dr. van Kleef zijn werkzaam:

- mw. C. Aerts, POH-GGZ, kinderen en jeugd

- dhr. A. Visbach, POH-GGZ, volwassenen