Praktijkfolder

Praktijkfolder Gezondheidscentrum Dr. van Kleef


Gezondheidscentrum Dr. van Kleef

Dr. van Kleefstraat 27
6217 JJ Maastricht
Telefoon: 043-3479222
Fax: 043-3431209
Receptenlijn: 043-3479222, keuze 2

Spoed keuze 1

vankleef.praktijkinfo.nl


Home

 

WELKOM OP DE  WEBSITE VAN GEZONDHEIDSCENTRUM DR VAN KLEEF! HUISARTSENPRAKTIJK IN MAASTRICHT.

 voorgevel_1

Praktijkinformatie

Op deze website vindt u beknopte informatie over de organisatie en de medewerkers van ons gezondheidscentrum.

Wij proberen -door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners- u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Indien u onverhoopt toch nog informatie mist op deze website verzoeken wij u dit graag aan ons door te geven. 

Uitgebreide praktijkinformatie kunt u vinden via submenu's van de website via het kopje praktijkinformatie boven in het thuisscherm van de website.

Algemeen

Op deze website vindt u beknopte informatie over de organisatie en de medewerkers van ons gezondheidscentrum.
Wij proberen -door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners- u zo goed mogelijke zorg te bieden.
Indien u onverhoopt toch nog informatie mist op deze website verzoeken wij u dit graag aan ons door te geven, dit kan via de telefoon of via onderstaande link.

Contactformulier

 

Het gezondheidscentrum Dr. van Kleef valt onder de Stichting Gezondheidscentra Maastricht, waar ook andere gezondheidscentra onder vallen.

De huisartsen zijn verbonden aan de medische faculteit van de universiteit Maastricht. Zij doen regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Regelmatig zijn er studenten geneeskunde aanweizig die stage lopen bij een van de huisartsen. Als dit het geval is, staat dit aangegeven bij de balie en in de wachtkamer. Als u uw huisarts alleen wilt spreken, kunt u dit aan de assistente aangeven. Daar wordt dan uiteraard rekening mee gehouden. Uw medewerking aan onderwijs is altijd vrijwillig.

Soms doen huisartsen mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. U kunt hiervoor schriftelijk of mondeling door uw huisarts worden benaderd voor deelname. Ook hiervoor geldt dat dit vrijwillig is. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming voor onderzoeksdoelen gebruikt. Bovendien worden alle gegevens anoniem verwerkt. In het centrum is een reglement voor deelname aan onderzoek aanwezig.

Indien U een klacht heeft over Uw huisarts of een van de medewerkers van ons Gezondheidscentrum horen wij dit graag van U. U kunt hiervoor ons Contactformulier invullen of contact opnemen met onze assistentes. Wij zijn als praktijk aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Meer informatie vindt U hierover op:

www.klachtenhuisarts.nl 

Administratie en financiën

Patiënten dienen ingeschreven te staan bij een van de huisartsen van het centrum. Indien hierover onduidelijkheid bestaat, kan de assistente u vragen naar uw verzekeringsgegevens. Rekeningnummer: NL41ABNA0452595711.

 

 

 

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00u - 17.00u.

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Telefoon en telefonisch overleg

 

Als u het telefoonnummer 043-3479222 van het centrum belt, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: keuze 1 is uitsluitend voor spoedsituaties. Keuze 2 is om telefonisch een recept te verlengen. Kiest u 3, dan krijgt u de assistente aan de lijn. Het kan zijn dat ze u dan vraagt om een ogenblikje geduld, omdat er meerdere lijnen bezet kunnen zijn.

Telefonisch overleg

Voor korte vragen, uitslagen e.d. kunt u de huisarts ook telefonisch spreken. Wanneer u hiervoor belt, zal de assistente met u afspreken wanneer de huisarts u zal terug bellen of ze geeft antwoord op uw vraag na overleg met de huisarts.

 

Spoedlijn en spoedvisitesBel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Als u met spoed een huisarts nodig heeft, dan is er nog een andere mogelijkheid om direct onze assistente te spreken. De huisarts zal dan zo snel mogelijk komen. U belt het nummer van het gezondheidscentrum: 043-3440111. Wij vragen u met klem alleen bij nood van de spoedoptie gebruik te maken.

Voor eerste hulp, zoals het hechten van wonden, sportletsels, brandwonden, e.d. kunt u tijdens de openingsuren op werkdagen altijd direct terecht. Als u van tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Opvang na werktijd in de Huisartsenpost

Voor spoedgevallen na 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur en in het weekend kunt u telefonisch contact opnemen met de centrale huisartsenpost in het azM. Telefoon: 387 77 77. U wordt gevraagd, als u naar de post wilt gaan, altijd van tevoren te bellen. Bent u te ziek om te gaan dan komt er een arts bij u thuis.

Huisbezoek

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Visites kunt u telefonisch aanvragen tussen 8.30u en 10.00u. Bij spoed kunt u altijd bellen.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Opvang na openingstijden in de huisartsenpost

Voor spoedgevallen na 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur en in het weekend kunt u telefonisch contact opnemen met de centrale huisartsenpost in het azM. Telefoon: 387 77 77. U wordt gevraagd, als u naar de post wilt gaan, altijd van tevoren te bellen. Bent u te ziek om te gaan dan komt er een arts bij u thuis.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Het adres van de huisartsenpost is:

Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
P. Debyelaan 25
6229 HX, Maastricht
043-3877777
www.hapmaastricht.nl

Assistentes

 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Als u het vervelend vindt haar aan de balie te spreken, maak dit dan kenbaar. U kunt dan praten met haar in een ruimte met meer privacy.

Naast telefoonwerk, opvang aan de balie en administratieve taken, vervullen de assistentes ook een aantal medische taken.

U kunt bij de assistente o.a. terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • het maken van een ECG
 • het maken van een audiogram
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

U kunt iedere dag binnenlopen tussen 8.30 en 11.00 uur voor o.a. het meten van uw bloeddruk, het meten van de bloedsuiker en oren uitspuiten. 's Middags werken ze op afspraak voor o.a. uitstrijkjes, ecg, longfunctie, audiogram etc.

 

 

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning Somatiek (POH-S):

In ons gezondheidscentrum zijn drie praktijkverpleegkundigen werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen. Zij werken onder supervisie van de huisartsen. Zij hebben een aantal taken die zij zelfstandig uitvoeren in overleg met de huisartsen. Hun taken zijn:

Begeleiden van ouderen: zij bezoeken ouderen thuis en maken een zorgplan dat zij in samenwerking met andere zorgverleners uitvoeren. Afspraakspreekuur diabetespatiënten: zij hebben een eigen spreekuur voor controle van diabetespatiënten. Afspraakspreekuur COPD en astma patiënten: zij doen onderzoek van de longfunctie en hebben een eigen spreekuur voor controle van astma en COPD patiënten en helpen bij het stoppen met roken. Afspraakspreekuur Cardiovasculair risicomanagement: zij hebben een eigen spreekuur voor controle van mensen met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel zoals bijvoorbeeld mensen met een verhoogde bloeddruk. Wondverzorging: zij verzorgen wonden en houden controle hierover.

 

Praktijkverpleegkundigen:

- Mw. K. Bessems

- Mw. T. Castermans

- Mw. K. Eijmael 

 

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ):

 

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. Om de kosten in de Gezondheidszorg te beheersen is door de regering, op voorspraak van de Minister van VWS, het besluit genomen de Geestelijke Gezondheidszorg te herstructureren. Men wil dit bereiken door de meeste zorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg, dat wil zeggen in de praktijk van Uw eigen huisarts, aan te bieden. De zorg binnen de huisartspraktijk zal worden ingevuld door Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). U kunt via Uw huisarts naar hen verwezen worden. Dit zal geen invloed hebben op Uw eigen risico. Op strikte indicatie kan de huisarts U doorverwijzen naar een psycholoog of naar een psychiater, alwaar het eigen risico eerst zal worden aangesproken. 

In Gezondheidscentrum Dr. van Kleef zijn werkzaam:

- mw. C. Aerts, POH-GGZ, kinderen en jeugd

- dhr. A. Visbach, POH-GGZ, volwassenen

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. Om de kosten in de Gezondheidszorg te beheersen is door de regering, op voorspraak van de Minister van VWS, het besluit genomen de Geestelijke Gezondheidszorg te herstructureren. Men wil dit bereiken door de meeste zorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg, dat wil zeggen in de praktijk van Uw eigen huisarts, aan te bieden. De zorg binnen de huisartspraktijk zal worden ingevuld door Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). U kunt via Uw huisarts naar hen verwezen worden. Dit zal geen invloed hebben op Uw eigen risico. Op strikte indicatie kan de huisarts U doorverwijzen naar een psycholoog of naar een psychiater, alwaar het eigen risico eerst zal worden aangesproken. 

In Gezondheidscentrum Dr. van Kleef zijn werkzaam:

- mw. C. Aerts, POH-GGZ, kinderen en jeugd

- dhr. A. Visbach, POH-GGZ, volwassenen

Psychologische hulpverlening MET-GGZ en Mondriaan-ggz

In het centrum wordt psychologische hulp verleend door psychologen van MET-GGZ en Mondriaan GGZ. Zij hebben enkele keren per week spreekuren in het gezondheidscentrum. U dient hiervoor verwezen te worden door uw huisarts.

 

Medewerker MET-GGZ:

Mw. M. van Aken

 

Medewerker Mondriaan-GGZ:

Mw. N. Spaai

 

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

www.metggz.nl

www.mondriaan.eu

 

 

Algemeen Maatschappelijk Werk

U kunt een beroep op hen doen als u hulp wil bij:

Eenzaamheid, depressieve stemming en angst. Klachten waarvoor geen aanwijsbare lichamelijke, maar mogelijk een oorzaak op psychosociaalgebied ten grondslag ligt. Problemen in de relationele sfeer, met uw partner, kinderen, op het werk, vrienden, buren of anderen. Problemen of vragen op het gebied van financiën en huisvesting.

Voor het maken van een afspraak kunt u via de assistente contact met hen opnemen. Telefoon: 3479222.

Aan hulp van het maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

 

In het gezondheidscentrum werkt als maatschappelijk werker:

 

Dhr. R. Ekinci

 

Meer informatie vindt u via onderstaande link: 

www.trajekt.nl

Diëtiste

 

De diëtiste van Envida houdt spreekuur in het gezondheidscentrum. Ze geeft adviezen over goede voeding en begeleidt u daarbij. Zij is vooral werkzaam voor mensen met speciale problemen, zoals stofwisselingsziekten, diabetes, overgewicht, te hoog cholesterol, maag-darmproblemen en dergelijke. Steeds is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts faxt de verwijsbrief naar Envida, waarna met u telefonisch contact wordt opgenomen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur in het gezondheidscentrum.

Mw. A. Ritterbeeks

 

Thuiszorg

Onze praktijk werkt samen met verschillende thuiszorgorganisaties. Met Envida Thuiszorg hebben wij twee maal per week vaste overlegmomenten, waardoor er laagdrempelig contact is tussen het huisartsenteam en de zorg in de wijk.

Er is ook overleg met andere thuiszorgorganisaties.

Vaste aanspreekpunten voor Envida zijn:

 

Mw. A. Bollen

Mw. P. Leenders

Mw. F. Peeters

 

Zie voor meer informatie de volgende sites:

www.envida.nl  

www.buurtzorg.nl

www.thuiszorggrootlimburg.nl

www.privazorg.nl

www.mosaezorggroep.nl